Image Blog

DMSO -NAJWYŻSZA DOSTĘPNA CZYSTOŚĆ

99.99 %

POŚWIADCZONE DOKUMENTEM COA  GDZIE W KOLUMNIE DRUGIEJ W WIERSZU PURITY WSKAZANY JEST WSPÓŁCZYNNIK CZYSTOŚCI -99,99%